Hjem  Medlemsregister  Gjestebok  Områdebeskrivelse  Historie  Bildearkiv  Rapp  Referater  Logg

Info

2012-02-06

Blinkskudd

Fra: Tore fauske <tfauske@diskmark.co.uk>
Dato: 15:14 6. februar 2012
Emne: Blinkskudd!
Til: Gunnar Haugland <gunnarhaugland39@gmail.com>

Eg har funne di - alle sammen! En hel bunke Rappaviser.

1. Jeg tror jeg sal forsøke å ta noen fotokopier og så sende disse slik at du kan se. Det ville være en verdenstrageie om originalene gikk tapt!
Noen er maskinskrevet og blåpapirkopier ("blåpapir" husker du vel - men det er det ikke mange som gjør!) - noen er hektografert. Jeg slo opp i Aschehoughs mangebinds leksikon fra 1926 (!) - der stpr hektografere forklart. Det kunne jo være noe å legge inn - dette er forlengst gått i glemmeboken.
Men altå: roa deg, Brita - det kjem nok!
Tore
 
Fra: Tore fauske <tfauske@diskmark.co.uk>
Dato: 15:19 6. februar 2012
Emne: Litt til!
Til: Gunnar Haugland <gunnarhaugland39@gmail.com>


Idet jeg sendte en nettopp tittet jeg på eksemplaret som ligger øverst i bunken:
RAPPavisa" (vi brukte "avisa" for å være med!) - nr. 4  April 1948 - 2. årg. (!!)
Øverst på neste side:
"NYTT FRA RÅDET.
På siste rådsmøte - 10-4. - var følgende saker oppe til behandling:
1: Gunnar Haugland, Halvard Lindaas og Arild Larsen har spurt om de ikke kan få begynne i klubben."
Det ble vedtatt enstemming at de skulle få begynne.
Ha det!
Tore