Hjem  Info  Medlemsregister  Gjestebok  Områdebeskrivelse  Historie  Bildearkiv  Rapp Referater

Logg

2012-12-23

La inn bilder fra Anne Karin og Gunnar

2012-05-03

Fjernet test.html. La inn bilder fra Jan Einar og et eget bilde.

2012-04-24/25

Gjennomgang og informasjon til Gunnar, Turid og Goffen.

Opprettet test.html.

2012-03-20

Kommet ajour med bilder og historier. Noen bilder har nå fått tekster.

2012-03-18

Lydtest

2012-03-15

Filgrunnlaget for hjemmesiden ligger hos Web-leverandøren. Det inneholdt bare en katalog og begynte å bli uoversiktlig pga antall filer. Det er derfor opprettet flere kataloger for å håndtere filantallet på en mer oversiktlig måte. Alle bilder må legges inn på nytt. Dette arbeidet er i gang.

Bilder blir nå lagt på bildearkiv-siden i minste format, men med link til originalt bilde.

Det er opprettet egen side for Rapp IL.

2012-02-22

Lagt inn informasjon fra Tore Fauske i Historie.

Opprettet ny side "Logg". Info fra "Info" overført dit.

Knut

2012-02-07

Kontaktregister opprettet i GMail eprommen.

Knut

2012-02-06

2012-02-02

Bilder fra Tore Fauske lagt inn i bildearkiv.

Knut

2012-01-24

Opprettet epost for "Prommen": eprommen@gmail.com , se Hjem.

Knut

2012-01-08

De som bruker webleser Google Chrome bør/må kjøre med utvidelsen IETAB.

De som skal redigere hjemmesiden bruke webleser Internet Explorer.

Knut

2012-01-08

Bilder fra Per Sellevold Knudsen lagt inn i bildearkiv.

Knut